Tiếp nối thành công của phiên bản 1, Shadow Warrior 2 khiến cộng đồng