Cộng đồng game thủ lại có một phen xôn xao trước sự ra mắt