Đắm chìm trong thế giới riêng để hoàn thành nhiệm vụ, khám phá điều