Cuối cùng cũng chính thức ra mắt, nhân vật thứ 23 trong siêu phẩm