Những lúc bực bội, khó chịu mà không biết xả vào đâu thì những