Hòa chung không khí của Seagame 28 đang diễn ra cực kì sôi động