Yêu thích thể loại game thần thoại, đặc biệt là thần thoại Châu Âu