Là phần 2 của tựa game mới ra mắt của NPH Snail Game, Taichi