Tam Quốc là đề tài game được yêu thích của tầng lớp game thủ