Vương Hạc Đệ là một trong số mỹ nam của nhóm F4 đang hot