Dự kiến sẽ Alpha test ngay trong tháng 8 này, Thần Tiên Kiếp liệu có