Tựa game mới đến từ Square Enix, Theathrhythm Final Fantasy là một dị bản đặc biệt