Theo thông tin chính thức từ phía nhà phát hành game Xạ Thần –