Tiên Hiệp là một tựa game mới ra của NPH VTC Mobile. Là tựa