Một ngày đẹp trời khi GunBound M, Tiên Kiếm Truyền Kỳ và Kiếm Đãng