Tựa game sắp ra mắt Titan Brawl đưuọc giới thiệu bởi Omnidrone mang dáng dấp