Với sự thành công ngoài dự đoán đạt ngưỡng hơn 30 triệu người chơi