Ngày ngày chờ đợi tựa game chính thức được trình làng rồi tốn cả