Sau chuỗi ngày mong đợi, cuối cùng Cửu Âm VNG cũng tới tay game