Mới đây, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã chính thức