Tuy là một trong số các game mới ra mắt trong làng game mobile Việt