Không thư sinh như trai Hàn, không hào nhoáng như trai Trung cũng chẳng