Chung kết thế giới Vainglory đi qua ngày thi đấu đầu tiên với cục