Tựa game mới ra của NPH VTC Mobi, Võ Lâm Minh Chủ đã chính thức ra