Chắc rằng, bất cứ một ai mê thể loại nhập vai đều cũng khó