Sau đây là  chi phí của cacs tựa game theo từng serri[Infographic]: Danh sách các tựa game

Hình ảnh về chi phí sản xuất các tựa game đắt đỏ